โครงการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และเนื้อหา (Knowledge and Content Development Research : KCDR)
หน้าหลัก | ห้องเรียน | อาจารย์ | นักศึกษา | สมัครสมาชิก
สมาชิก : ยังไม่ได้ Login
Username Password สมัครสมาชิกใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บแห่งการเรียนรู้ "คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ"

เว็บบริการสารสนเทศเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นประโยชน์ ของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือ องค์กร ด้วยการพัฒนาระบบผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจ สามารถเข้าห้องเรียนได้ตลอดเวลา และไม่จำกัด เพื่อให้กลายเป็น สังคมของการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และทดลองใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ผู้นำที่เราต้องการ ?(1414)
สำรวจความนิยมคณบดี (Results)

นักศึกษาคิดว่าปัญหาของผลการเรียนเกิดจากปัจจัยใด ?
9.3 %
5.6 %
27.4 %
8.7 %
7.9 %
9.1 %
16.6 %
7.0 %
8.4 %
เพื่อน
ครอบครัว
อาจารย์
รายวิชา
หลักสูตร
กิจกรรม
ห้องเรียน
อุปกรณ์
อื่นๆ
  Lasted Vote :04 May 06:47 pm

 

เข้าห้องเรียน นักศึกษาลงชื่อเข้าห้องเรียน ได้ที่นี้

ระบบฐานข้อมูล (3) |การเขียนโปรแกรม (6) |ความรู้และแนวคิด (13) |ระบบปฏิบัติการ(1) |
location : http://it.vru.ac.th

โครงการวิจัย e-Homework ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ระบบการรับส่งการบ้านผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากหน่วยงาน คณะ หรือ โรงเรียนใดสนใจ ติดต่อขอทราบรายละเอียด ได้ที่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สอบถามได้ที่ email: sunchai@gmail.com ได้ตลอด

 
 พิมพ์ชื่อ สมาชิกผิด แก้ไขยังไงครับ (1/303)
 ประกาศสำหรับ นศ. Com-Sci 541224201 (0/1188)
 งาน workshop.docx ตัวอย่างของ Model, (3/1125)
 โจทย์ การบ้านโปรแกรม Stack สำหรับ IT ปี 2 ห้อง 1 3 5 (1/1194)
 โจทย์ โปรแกรมเครื่องคิดเลข แบบ switch case หมู่ 541224702 (0/1258)
 สอบเก็บคะแนน วิชา Data structures หมู่ 531224201 (0/1161)
 การบ้าน โปรแกรม max-min หมู่เรียน 541224702 (0/1247)
 โจทย์โปรแกรม stack หมู่เรียน 531224204 (0/1195)
 การบ้านเรื่องคิว (Queue) หมู่เรียน 531224201 (1/1187)
 การบ้านวิชาการโปรแกรมและอัลกอฯ หมู่ 541224702 (1/1279)
 การบ้านเขียนโปรแกรม 2 ข้อ หมู่ 541224702 (0/1252)
 นศ.เข้า Checkชื่อ วิชาออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ด่วน (0/1163)
 การบ้าน วิชาอัลกอริทึม หมู่ 541224702 (0/1186)
 เลื่อนสอบไหมครับ (0/1311)
 วิชาปัญหาพิเศษ เฉพาะแขนง จะเลื่อนสอบไหมครับ (0/1200)
 ส่งโปรแกรม ล่าสุดไม่ได้คับ Com-sci (1/1175)
 โจทย์ โปรแกรมแบบมีโมดูลย่อย (0/1219)
 นัดสอบ ComSciปี2 (1/1400)
 ถึงอาจาร์อิงอร ไฟล์รับงานของวิดคอมเข้าไม่ได้ครับ (1/1288)
 การบ้าน นับธนบัตร+เหรียญ (1/1240)
 โจทย์ค่าเฉลี่ย แบบวนลูป (0/1312)
 โจทย์ ATM (1/1313)
 กำหนดสอบสำหรับ ComSciปี2 (ผศ.อิงอร) (0/1273)
 โจทย์ โปรแกรม EASY Calculator (1/1257)
 ประกาศ นศ.ComSciปี2 และ ITปี2ห้อง3 (0/1330)
 อาจารย์ค่ะเปิดหัวข้อห้หน่อย (1/1219)
 อยากให้เปลี่ยน Password ได้ครับ (1/1271)
 ประชุมรับน้อง (4/1542)
 สวัสดีครับ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และอาจารย์ทุกท่าน (0/1421)
 ผมติดวิชาที่ไม่มีในหลักสูตรแล้ว จะเปิดต้องทำยังไงบ้าง (3/1417)
 ประกาศเรื่อง สอบปฏิบัติเขียนโปรแกรม (531224701 531224702) (3/1520)
 โจทย์ โปรแกรมเขียนข้อมูลลง Text file (0/1560)
 โจทย์ โปรแกรมนักกีฬา วิชา หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม (2/1632)
 โจทย์โปรแกรม max-min แบบมีโมดูลย่อย (8/1613)
 รูปกิจกรรมในวัน CS&ID DAY ปีที่ 2 ค่ะะะ :) (1/1577)
 โจทย์โปรแกรมนับธนบัตรและนับเหรียญ (4/1647)
 โจทย์โปรแกรมเครื่องคิดเลข แบบวนลูป (10/1692)
 โจทย์โปรแกรมเครื่องคิดเลข (4/1633)
 สอบเก็บคะแนน วิชาการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม (ผศ.อิงอร) (4/1486)
 ขอบคุณมากๆ สำหรับความร่วมมือที่นักศึกษาจัดงาน VRU Open house 2010 (1/1421)
เสนอความคิดเห็น
HOME | Classroom | Teacher | Student | Contact Us
An e-Knowledge research © 2008 by LiMe™